Kad Jūsų kelionė būtų greita, saugi, maloni!

Kad Jūsų kelionė būtų greita, saugi, maloni!

Nuostatai, įstatai, veiklos rodikliai

Valstybės įmonės „Panevėžio regiono keliai“ nuostatai

Valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai" yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės teisinė forma - valstybės įmonė.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos teisės aktais ir šiais įstatais.

PRK įstatai (pdf)

2016m. veiklos rodikliai


Informacija atnaujinta: 2017. 02. 15