Kad Jūsų kelionė būtų greita, saugi, maloni!

Kad Jūsų kelionė būtų greita, saugi, maloni!

Kelių priežiūros darbų struktūra

Keliai prižiūrimi vadovaujantis įstatymais bei kitais norminiais aktais. Kelių priežiūros privalomų darbų nustatytas bendras finansavimas skirstomas pagal darbų rūšis, t.y. į nuolatinių ir periodinių darbų finansavimą. Nuolatiniams kelių priežiūros darbams taikomas finansavimo principas atsižvelgiant į nustatytus visų prižiūrimų kelių rūšių priežiūros lygius. Didžiausia privalomos kelių priežiūros finansavimo dalis tenka nuolatinei kelių priežiūrai žiemą. Visų reikalavimų, apimančių  nuolatinės ir periodinės kelių priežiūros darbus, įvykdymas priklauso nuo šiems darbams skiriamų lėšų. 

 

 

Informacija atnaujinta: 2015. 05. 19