Kad Jūsų kelionė būtų greita, saugi, maloni!

Kad Jūsų kelionė būtų greita, saugi, maloni!

Sertifikatai, atestatai

Įmonė turi visus reikalingus atestatus, leidžiančius vykdyti kelių remonto ir statybos darbus.

 

 

Dauguma įmonės specialistų yra atestuoti įvairiems sudėtingiems darbams atlikti, rengti projektus ir vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą.

Nuo 2012-07-25 VĮ „Panevėžio regiono keliai" sėkmingai veikia integruota kokybės vadybos sistema pagal EN ISO 9001:2008(LST EN ISO 9001:2008), aplinkos vadybos sistema pagal EN ISO 14001:2004(LST EN ISO 14001:2005) bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistema pagal BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008). Integruota kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema apima šias sritis:

  • susisiekimo komunikacijų priežiūra ir remontas;
  • susisiekimo komunikacijų projektavimas ir statyba, aplinkos tvarkymas.

   

 

 ISO sertifikatas (pdf)

ISO sertifikatas 2015 (.pdf)

ATESTUOTI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS
PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacijos atestato tekstas

 1.

Rolandas Žagaras

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo / ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas

 2. 

Vydmantas  Gendvilas 

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo,  ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

 3.

Jonas  Čerškus

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

 4.

Rimantas  Makrickas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas

 5.

Nijolė Žukauskienė 

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės / ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas

 6.

Rimantas  Jaruševičius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

 7.

Laimutis  Lukšas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

 8.

Agris  Šernas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

 9.

Povilas  Mikalajūnas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

 10.

Virginijus Degutis

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

 11.

Saulius Beržis

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

 12.

Ovidijus Zibavičius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

  13. 

Stanislovas Dambrauskas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

  14. 

Darius  Mamavičius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

 15.

Valdemaras  Bikulčius

 

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

 16.

Ramūnas Gaudzė

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas


Informacija atnaujinta: 2017. 06. 19